شرایط معاملاتی بروکر آلپاری فارکس

انواع حساب های معاملاتی آلپاری

. معاملات :

( جهت مشاهده توضیحات ، روی هر حساب کلیک نمایید )

نوع حساب

ارز پایه

پلتفرم تجاری

حداقل میزان موجودی USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD

‎USC (USD cents)
EUC (EUR cents)
‎MetaTrader 4
‎۰
‎۱:۵۰۰

‎۳۳ / ۲ / ۰

نوع حساب

ارز پایه

پلتفرم تجاری

حداقل میزان موجودی USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD


‎USD, EUR, GLD

‎MetaTrader 4
‎۲۰
‎۱:۱۰۰۰ — ۱:۱۰
‎۳۳ / ۲ / ۰

نوع حساب

ارز پایه

پلتفرم تجاری

حداقل میزان موجودی USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD

‎USD, EUR, GLD

‎MetaTrader 5
‎۱۰۰
‎۱:۱۰۰۰ — ۱:۱۰
‎۳۳ / ۲ / ۰

نوع حساب

ارز پایه

پلتفرم تجاری

حداقل میزان موجودی USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD

‎USD, EUR, GLD

‎MetaTrader 4
‎۳۰۰
‎۱:۳۰۰۰ — ۱:۲
‎۴۶ / ۲ / ۱۸

نوع حساب

ارز پایه

پلتفرم تجاری

حداقل میزان موجودی USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD


‎USD, EUR, GLD

‎MetaTrader 4
‎۵۰۰
‎۱:۳۰۰۰ — ۱:۲
‎۴۶ / ۲ / ۱۸

نوع حساب

ارز پایه

پلتفرم تجاری

حداقل میزان موجودی USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD

‎USD, EUR, GLD

‎MetaTrader 5
‎۵۰۰
‎۱:۳۰۰۰ — ۱:۲
‎۴۶ / ۲ / ۱۸

انواع حساب های مدیریتی آلپاری

. مدیریت :

( جهت مشاهده توضیحات ، روی هر حساب کلیک نمایید )

نوع حساب

ارز پایه

حداقل موجودی مدیر USD, EUR, GLD

حداقل موجودی برای سرمایه گذاری USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD


‎USD, EUR, GLD

‎۳۰۰ حساب عمومی
۱۰۰ حساب غیر عمومی
‎۵۰
‎۱:۱۰۰۰ — ۱:۱۰
‎۳۳ / ۲ / ۰

نوع حساب

ارز پایه

حداقل موجودی مدیر USD, EUR, GLD

حداقل موجودی برای سرمایه گذاری USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD


‎USD, EUR, GLD

‎۳۰۰ حساب عمومی
۱۰۰ حساب غیر عمومی
‎۵۰
‎۱:۱۰۰۰ — ۱:۱۰
‎۳۳ / ۲ / ۰

نوع حساب

ارز پایه

حداقل موجودی مدیر USD, EUR, GLD

حداقل موجودی برای سرمایه گذاری USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD


‎USD, EUR, GLD

‎۳۰۰ حساب عمومی
۳۰۰ حساب غیر عمومی
‎۵۰
‎۱:۳۰۰۰ — ۱:۲
‎۴۶ / ۲ / ۱۸

نوع حساب

ارز پایه

حداقل موجودی مدیر USD, EUR, GLD

حداقل موجودی برای سرمایه گذاری USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD

USD, EUR, GLD
‎۵۰۰ حساب عمومی
۵۰۰ حساب غیر عمومی
‎۵۰
‎۱:۳۰۰۰ — ۱:۲
‎۴۶ / ۲ / ۱۸

نوع حساب

ارز پایه

حداقل موجودی مدیر USD, EUR, GLD

حداقل موجودی برای سرمایه گذاری USD, EUR, GLD

لوریج

ابزار: جفت ارز / فلزات / CFD

‎USD, EUR, GLD

‎۵۰۰ حساب عمومی
۵۰۰ حساب غیر عمومی
‎۵۰
‎۱:۳۰۰۰ — ۱:۲
‎۴۶ / ۲ / ۱۸

 # نکات لازم که در حساب های بروکر آلپاری …

  • بین رول اور بانک از ۲۳:۵۵ تا ۰۰:۰۵ (به وقت EET) نقدینگی کاهش میابد و ممکن است اسپرد بالا برود و زمان پردازش به سفارشات مشتریان افزایش یلبد.
  • در حساب‌های نوع Standard و Nano درخواست‌های تعویقی برای فاصله ۰.۵ اسپرد از نرخ فعلی ثبت شده ، در بعضی اوقات این فاصله می‌تواند تا ۲ اسپرد بالا برود.
  • حداکثر حجم هریک معامله و همچنین حداکثر حجم تمام معاملات باز با CFD از یک زیر مجموعه نمیتواند بیشتر از ۲۵ لات گردد.
  • برای CFD ارزهای رمزپایه ، حداکثر اردر باز ( شامل سفارش‌های درحال انتظار ) ۱۰۰، بالاترین حجم برای یک پوزیشن باز ۱۰ لات ، و مجموع حجم در کلیات پوزیشن‌های باز در ابزارهای گروه ، ۱۰‌ لات باشد.
  • با اطلاعات تکمیلی در مورد فرمول محاسبه کمیسیون در حساب‌ ECN در واجد شرایط معاملاتی آشنا فرمایید .